BIZI advantage artykmaçlygymyz

hünärmen işgärlerimiz we hünär enjamlarymyz bar

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bizde dünýäde öňdebaryjy önümçilik enjamlary, ýokary netijelilik, gowy hil bar, sargydyňyz ýeterlik bolsa, kuwwatymyz ýeterlik derejede güýçli.

 • company_intr

Täze önümler

Biz hakda

Ningbo Changliang Kagyz Önümleri LTD 2019-njy ýylda esaslandyrylan Ningbo şäherinde, ningbo portuna we Şanhaý portuna ýakyn ýerde ýerleşýär. Esasy önümler: Kompaniýa ýöriteleşdirilen önümçilikdir: kagyz tabaklar, kagyz nahar gutulary, kagyz käseler, salfetkalar, partiýa toplumlary we öňdebaryjy kärhanalar. Önümlerimiziň hemmesi degişli iýmit hiliniň synagyndan we auditinden geçdi. Tehnologiýa gözlegleri we ösüşi we önümçiligi: hünärmen işgärlerimiz we hünär enjamlarymyz bar, meseläni çözüp bilmejekdigiňizi üpjün edip bileris.

Aýratyn metbugat

 • 0efb8ccff308d70616791926df25dc6

  2021 Hytaýyň kagyz senagatynyň bazar bahasynyň tendensiýasy

  2021-nji ýylyň Baýdak aýyndan bäri kagyz senagatynyň PPI kem-kemden dikeldi we 2021-nji ýylyň maý aýynda kagyz senagatynyň PPI ýyl bilen deňeşdirilende 5.0% ýokarlanar. Bu, esasan, önümçiligi ýokarlandyran kagyz öndürmegiň ýokary akymynda pulpa we energiýanyň bahalarynyň global ýokarlanmagy bilen baglanyşykly ...

 • news

  Kagyz önümleri plastmassa önümleriniň ýerini alýar

  Hünärmenler 21-nji asyrda gök önümleri öndürmek we satmak dünýä marketinginiň esasy akymyna öwrüler diýip çaklaýarlar. Plastmassa önümleri şol bir wagtyň özünde adamlara amatlylyk getirýär, şeýle hem esasy sosial meselä öwrülen köp “ak hapalanmagy” döredýär ...

 • news

  COVID-19 näme we onuň öňüni nädip almaly?

  “COVID-19” diýlip hem bilinýän COVID-19 (Corona wirus keseli 2019) Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy tarapyndan “koronawirus keseli 2019” [1] [2] diýlip atlandyrylýar, täze koronawirus 2019 ýokançlygy sebäpli dörän pnewmoniýa degişlidir. 2020-nji ýylyň 11-nji fewralynda baş direktor Tedros Adhanom Gebreýs ...

 • news

  Energiýa aýratyn many berýär

  Energiýa, energiýa berip biljek çeşmelere degişlidir. Bu ýerdäki energiýa, adatça ýylylyk energiýasyny, elektrik energiýasyny, ýeňil energiýany, mehaniki energiýany, himiki energiýany we ş.m. degişlidir. Adamlar üçin kinetiki, mehaniki we energiýa berip biljek bir madda Energiýa çeşmelerini üçe bölmek bolar ...

icon_instagram_follow

Zawod gezelenji

Koprak oka