Napkin

  • 250*330* 400 disposable Color Napkins

    250 * 330 * 400 bir gezek ulanylýan reňkli salfetkalar

    Reňkli salfetka, ak salfetkanyň sublimasiýasydyr, şonuň üçin kagyz polotensalaryny reňkli dünýäde ulanar. Dürli ýurtlarda, festiwallarda, doglan günlerde, oturylyşyklarda, maşgala ýygnanyşyklarynda we beýleki ýerlerde ulanylýar, esasanam sahnany deňeşdirmek we ösdürmek, soň bolsa mähirli, romantik we joşgunly atmosfera döretmek.

  • Flower series of color napkins

    Reňkli salfetkalaryň gül seriýasy

    Salfetka, reňkli salfetka 18 gat material kagyzdan ýa-da 2 gat 18g kagyzdan ýasalýar. Elbetde, ýerine 15-16 gram kagyz ulanýan käbir erbet kärhanalar bar. Indi önüme göz aýlalyň.