kagyz käse

  • Twelve ounse Disposable Paper Cup

    Bir gezek ulanylýan kagyz kubogy

    Kagyz käsesi mehaniki gaýtadan işlemek we esasy kagyz (ak kagyz) bilen baglanyşyk arkaly ýasalan kagyz gapynyň bir görnüşidir. Daş görnüşi agyz käsesi görnüşinde. Doňdurylan iýmitler üçin doňdurma, jam, ýag we ş.m. saklamak üçin kagyz käseler mumy.

  • seven/nine ounse paper cups

    ýedi / dokuz unsiýa kagyz käseler

    Önümiň ululyklary, 7/8/9/10/12/16/20 oz we ş.m. Bazarda 7/9 unsiýa önümleri köp ulanylýar. Önümlerimiz 200g-den 350g kagyz aralygynda. -Eke-täk film we iki taraplaýyn film tehnologiýasy.