Kagyz nahar gutulary

  • Disposable color Paper Lunch Boxes

    Bir gezek ulanylýan reňkli kagyz nahar gutulary

    Kagyz nahar gutusy, kagyz nahar gutusy üçin ulanylýan kagyz nahar gutusy materiallarynyň önümçiligini aňladýar, adatça bir gezek ulanylýan kagyz günortanlyk gutusy, iýmit önümçiliginde giňden ulanylýar. Kagyz materialdan ýasalanlygy sebäpli, daşky gurşawyň düýpli hapalanmagyna sebäp bolmazdan, jaýlamak ýa-da ýakmak arkaly gaýtadan işlenip we gaýtadan işlenip bilner we daşky gurşawy goramak boýunça ýokary ähmiýete eýe.

  • Multi-box paper lunch boxes

    Köp guty kagyz nahar gutulary

    Daşary ýurtdan getirilen Kraft kagyzy, çig mal ýaly çig mal ýaly sulfat ýaprakly agaç pulpasyndan ýasalýar. Bazar we halkyň zerurlygy bilen bir gezeklik kagyz nahar gutusy, köp adam ulanmaly. Esasanam häzirki epidemiýa wagtynda bir gezek ulanylýan kagyz nahar gutulary ýetmezçilik edýär.