kagyz tabak

 • Halloween disposable Paper Plates

  “Halloween” bir gezek ulanylýan kagyz tabaklary

  “Halloween” kagyz plitalary köplenç ulanýan esasy önümlerimizdir. Müşderilerimiz, adatça, dynç alyş dizaýnlarymyzy her ýylyň başynda dizaýn edip başlaýarlar.

 • Environmentally degradable paper plates

  Daşky gurşawyň zaýalanýan kagyz plitalary

  Oturylyşykda henizem aýna ýa-da keramiki gap-gaçlary ulanýarsyňyzmy? , Ok, indi bu gymmat we aňsat zaýalanan önümleri ulanmaýarsyňyz.

 • Custom disposable Paper Plates

  Omörite bir gezek ulanylýan kagyz plitalary

  Biz Hytaýdan zawod: her dürli kagyz tabaklaryny ussatlyk bilen düzüp bileris. Pikirler we dizaýn bilen önüm isleseňiz, hekaýamyz başlap biler.

 • Party disposable Paper Plates

  Partiýanyň bir gezek ulanylýan kagyz plitalary

  Bir gezeklik doglan gün dabarasy maşgala supermarketiniň kagyz tabagy. Önümlerimiz dürli şekilde we ululykda bolýar: 7/8/9/10/12 dýuým, tegelek, inedördül, haýwan görnüşi we ş.m. Size zerur zatlary sazlap bileris. 200g bilen 500g aralygynda ýokary hilli iýmit derejeli kagyz materiallaryny ulanýarys, islän nagşyňyzy we reňkiňizi çap edip bileris. Önüm öndürmek prosesi

 • Disposable paper dinner plates

  Bir gezek ulanylýan kagyz nahar tabaklary

  Bir gezeklik doglan gün dabarasy maşgala supermarketiniň kagyz tabagy. Önümlerimiz dürli şekilde we ululykda bolýar: 7/8/9/10/12 dýuým, tegelek, inedördül, haýwan görnüşi we ş.m. Size zerur zatlary sazlap bileris.

 • Christmas paper dinner plates

  Ro Christmasdestwo kagyzy nahar tabaklary

  Öýde, supermarketde, restoranda, oturylyşykda we beýleki çärelerde, ekologiýa taýdan arassa bolmadyk bir gezek ulanylýan plastmassa önümlerini ulanýarsyňyzmy? Asla ýok. Elbetde ýok. Iň gowy görýän ningbo Changliang bir gezek ulanylýan kagyz önümleri. Şeýle-de bolsa, biz size zerur zawod. Biz hünärmen. Kagyz plitalary, islendik şekilli önümleriň 7/8/9/10/11/12 dýuým önümini öndürip bileris, 200g - 560g aralygyndaky materialymyz, iýmit derejeli kagyz, ekologiýa taýdan arassa, zaýalanýan.